วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อโรคยา เภสัช

โรงงานสมุนไพร อโรคยา เภสัช มูลนิธิธรรมอิสระ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ ได้ดำเนินการจัดสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์
ซึ่งโรงงานดังกล่าวจะเข้าสู่มาตราฐาน GMP ของกระทรวงสาธารณะสุข
ตามที่หลวงปู่ฯ เปิดรับรักษาผู้ป่วยเป็นการทั่วไป จึงมักประสพพบผู้ป่วยที่ทนทุกข์ทรมารจากการเจ็บป่วยต่างๆมากมาย
จึงมีดำริให้จัดสร้างโรงงานสมุนไพรดังกล่าว เพื่อที่จะได้เป็นสถานที่ผลิต ปรุงยาสมุนไพร เพื่อการบำบัดโรคต่างๆ แด่ผู้ป่วยทั่วไป

ตามที่เราทราบมาแต่เดิมหลวงปู่ฯจะเมตตารักษาผู้ป่วยเป็นการทั่วไปโดยท่านมิได้คิดค่ารักษาใดๆ ซึ่งการรักษามีหลากหลายรูปแบบวิธี
ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆ ซึ่งแต่เดิมเมื่อตรวจอาการป่วยแล้ว ก็จะแนะนำผู้ป่วยไปจัดหายาสมุนไพร และรับประทานตามคำแนะนำด้วยตนเอง
ซึ่งยาที่หลวงปู่แนะนำจะเป็นยาสมุนไพรต่างๆ บางชนิดหาง่าย บางชนิดหายาก หรือมิฉะนั้นก็จะประสพกับปัญหาในการปรุงยา
และเป็นการไม่สะดวกต่อผู้ป่วยที่จะจัดหายามารับประทานเอง
ดั้งนั้นการจัดสร้างโรงงานสมุนไพรดังกล่าวเพื่อที่จะรองรับ ผู้ป่วยต่างๆที่หลั่งไหลมาขอรับการรักษาจากท่าน
และท่านจะสั่งยาให้นำกลับไปรับประทานที่บ้านเอง

หากท่านใดมีจิตรศรัธราจะร่วมบุญกับหลวงปู่ในการจัดสร้างโรงงานสมุนไพร โปรดติดต่อได้ที่มูลนิธิ ธรรมอิสระ ได้ทุกวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสงสว่างเรืองรอง ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ แอลอีดี และ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  งานซุ้มประ...