วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งานบุญมหากุศล 5-5-2555 ณ อารามธรรมะอิสระ

กำหนดการ ยกพระมหาพุทธพิมพ์ ปางพระนาคปรก 9 เศียร **

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานบุญใหญ่

ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (วันพระใหญ่ขึ้น ๑๕ ค่ำ และวันฉัตรมงคล) ดังนี้
๐๗.๐๐ น. พิธียกพระอุระ (หน้าอก) พระอังสะ (ไหล่) และพระศอ (คอ) ของพระมหาพุทธพิมพ์ ปางนาคปรก ๙ เศียร "พระปกเกล้า ปกแผ่นดิน" สูง ๖๐ เมตร หน้าตักกว้าง ๓๒ เมตร ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารฐานพระ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

๐๘.๓๐ น. ขอชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์เทพเจ้า เง็กเซียนฮ่องเต้ เทพเจ้ากวนอู และเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยปางขี่เสือ (เทพพิทักษ์คลังสมบัติสวรรค์) เข้าประดิษฐาน ณ อาคารเซียนฟ้า โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียน หงี่ ตั๊ว)

๑๐.๓๐ น. ขอเชิญร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ ลานหลังโรงเจหอคุณธรรมฟ้า

๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ๑๐๐ รูป

๑๗.๐๐ น. พิธีเททองหล่อเหรียญพระนาคปรก ๙ เศียร ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ณ โรงเจหอคุณธรรม

** พิเศษ! มีอาหารเจ บริการตลอดงาน ฟรี **

และเชิญทุกท่าน ร่วมจับจ่ายสินค้าราคาถูก (ครึ่งราคา) ณ ตลาดนัดวัดอ้อน้อย

หมายเหตุ : ผู้สนใจซื้อสินค้าต้องนำ "สำเนาทะเบียนบ้าน" มาทุกคน และแต่ละครอบครัวจะซื้อสินค้าชนิดนั้นๆ ได้ตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น (ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้อื่นให้ทั่วถึงที่สุด)

ขออานิสงส์แห่งการร่วมบุญครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครั
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการเทอญ

วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
 
พิธียกพระนาคปรก

อัญเชิญเทพฯเข้าสู่วิหาร โรงเจหอคุณธรรมฟ้า
อัญเชิญเทพฯเข้าสู่วิหาร โรงเจหอคุณธรรมฟ้า
อัญเชิญเทพฯเข้าสู่วิหาร โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

อัญเชิญเทพฯเข้าสู่วิหาร โรงเจหอคุณธรรมฟ้า
 


 
 
 
 
 
 
 
คณะแพทย์-เจ้าหน้าที่ศิริราช นำบุญไถ่ชีวิตโค จำนวน 100 ตัว
 ,ถวายพระภัตตาหารเพล และ ถวายเงินหลวงปู่ฯ
คณะแพทย์-เจ้าหน้าที่ศิริราช นำบุญไถ่ชีวิตโค จำนวน 100 ตัว
 ,ถวายพระภัตตาหารเพล และ ถวายเงินหลวงปู่ฯ


คณะแพทย์-เจ้าหน้าที่ศิริราช นำบุญไถ่ชีวิตโค จำนวน 100 ตัว
 ,ถวายพระภัตตาหารเพล และ ถวายเงินหลวงปู่ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าคิวรอรับของที่ระลึกจากหลวงปู่ฯ พระหยาดน้ำฯรุ่นอุดเกษาเนื้อผง

เข้าคิวรอรับของที่ระลึกจากหลวงปู่ฯ พระหยาดน้ำฯรุ่นอุดเกษาเนื้อผง
ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายย้ายเทพเจ้าฯ เข้าสู่วิหารโรงเจ

ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายย้ายเทพเจ้าฯ เข้าสู่วิหารโรงเจ
ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายย้ายเทพเจ้าฯ เข้าสู่วิหารโรงเจ


พิธีหล่อเหรียญนาคปรก พระธรรมขันธ์นาคปรก


พิธีหล่อเหรียญนาคปรก พระธรรมขันธ์นาคปรก

พิธีหล่อเหรียญนาคปรก พระธรรมขันธ์นาคปรก
พิธีหล่อเหรียญนาคปรก พระธรรมขันธ์นาคปรก 1 กระบอกบรรจุ 30 องค์
พิธีหล่อเหรียญนาคปรก พระธรรมขันธ์นาคปรก
หลังเสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญเทพเจ้าเข้าสู่วิหาร  ปรากฎแสงประหลาดบนท้องฟ้าบริเวณโรงเจหอคุณธรรมฟ้าหลังเสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญเทพเจ้าเข้าสู่วิหาร  ปรากฎแสงประหลาดบนท้องฟ้าบริเวณโรงเจหอคุณธรรมฟ้าไม่มีความคิดเห็น:

หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์ พิธีพุทธาภิเษกน้ำพระพุทธมนต์

วันอาทิตย์​ที่​ 7 เมษายน ​2562 หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์ (ช่วงเช้า) พิธีพุทธาภิเษกน้ำพระพุทธมนต์ ณ ศาลาปฏิบัติ​ธรรม วัดอ้อน้อย(...