วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

กระถางธูปรูปหงส์


ความหมายของหงส์ (Swan, Hongsa)
ในความเชื่อของชาวฮินดู หรือ พราหมณ์
หงส์เป็นสัญลักษณ์ ของการเริ่มต้นของชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจุติของเทพ หรือการก่อกำเนิด หรือการสร้างสรรค์
หงส์เป็นสัญลักษณ์แทนทิพย์ภาวะของพระผู้เป็นเจ้า พระพรหม พระสุรัสวดี มหาฤาษีต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้แจ้ง
หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม ผู้ประทานความรู้แก่โลก
หงส์เป็นสัญลักษณ์ ของความรู้
หงส์เป็นสัญลักษณ์ของผู้เคร่งศาสนา ที่แสดงถึงอิสรเสรี ที่ปราศจากพันธะจากสิ่งต่างๆ และโลก
หงส์เป็นส่วนสำคัญในพิธีหลั่งน้ำในพิธีกรรมของชาวฮินดู หรือ พราหมณ์
ในความเชื่อของศาสนาพุทธ
หงส์เป็นผู้พิทักษ์พระไตรปิฎก
หงส์เป็นเสมือนผู้รักษาราชการ หรือองครักษ์แห่งทิศตะวันตก
หงสเป็นเทพีแห่งการเรียนรู้
หงส์สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เป็นมงคล
หงส์บิน เป็นสัญลักษณ์ของพระภิกษุที่นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ยังดินแดนอื่น
หงส์ เป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย ความสุข ความเมตตากรุณา ความอ่อนโยน มีคุณสมบัติด้านพลัง อำนาจ ดึงดูดใจให้ผู้อื่นเกิดความรัก เป็นสิ่งสวยงาม และนำความสบายใจในทุกที่ที่ปรากฏ
ตามชาดก พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ เคยเสวยพระชาติเป็นพระยาหงส์ทอง ซึ่งมีบริวารถึง 96,000 ตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสงสว่างเรืองรอง ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ แอลอีดี และ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  งานซุ้มประ...